Sơn Kova nội thất
-30%
655.000  458.500 
-30%
3.045.000  2.131.500 
-30%
390.000  273.000 
-30%
1.639.000  1.147.300 
-30%
360.000  252.000 
-30%
1.622.000  1.135.000 
-30%
1.005.000  703.500 
-30%
4.735.000  3.314.500 
-30%
770.000  539.000 
-30%
3.668.000  2.567.600 
Sơn Kova ngoại thất
-30%
1.066.000  746.000 
-30%
5.020.000  3.514.000 
-30%
463.000  324.000 
-30%
2.090.000  1.463.000 
-30%
699.000  489.000 
-30%
3.216.000  2.251.000 
-30%
1.323.000  926.000 
-30%
6.280.000  4.396.000 
Sơn Kova lót và bột bả
-30%
643.000  450.000 
-30%
2.955.000  2.068.500 
-30%
850.000  595.000 
-30%
3.882.000  2.717.000 
-30%
640.000  448.000 
-30%
805.000  563.500 
-30%
636.000  445.000 
-30%
2.410.000  1.687.000 
Sơn Kova chống thấm
-30%
890.000  623.000 
-30%
4.195.000  2.936.500 
-17%
265.000  220.000 
-30%
833.000  585.000 
-30%
3.970.000  2.779.000 
-30%
588.000  411.000 
-30%
2.606.000  1.824.000 
Sơn Kova màu pha sẵn
-30%
299.000  209.000 
-30%
1.305.000  913.500 
-24%
386.000  292.600 
-30%
1.915.000  1.340.500 
-30%
540.000  378.000 
-30%
2.495.000  1.746.500 
Sơn Kova đặc biệt
-30%
1.428.000  999.000 
-30%
1.532.000  1.072.000 
-30%
7.339.000  5.137.000 
-30%
1.135.000  794.500 
-30%
5.435.000  3.804.500 
-30%
6.918.000  4.842.000 
-18%
730.000  600.000 
Các bước mua sơn kova
hệ thống cửa hàng của hat việt nam

SƠN DULUX – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonduluxvn.com

SƠN JOTUN – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonjotunvn.com

SƠN KOVA – HAT VIỆT NAM

Website: https://kovahatvn.com

SIKA CHỐNG THẤM – HAT VIỆT NAM

Website: https://chongthamsikavn.com